Bijbelboek Orgel

En het overige viel in goede aarde en opkomende en uitstoelende gaf het vrucht, en het droeg tot dertigvoud, zestigvoud en honderdvoud toe.

Marcus 4:8

Welkom

Wij zijn een kerkelijke gemeenschap, in Mijdrecht, naar Gods bedoeling. Een gemeente die een “wegwijzer” wil zijn en waar de boodschap van redding en genade in Jezus Christus in de verkondiging centraal staat, en waar de liefde van Christus herkenbaar is in de omgang met elkaar en in aandacht voor de medemens in de wereld. Daarom hebben wij onze gemeente de naam “De Wegwijzer” gegeven. >>>lees meer

De Wegwijzer in de media

Voor de diensten van 19 februari is een artikel geplaatst in de rubriek Nieuws

Voor de diensten van 12 februari is een artikel geplaatst in de rubriek Nieuws. In De Groene Venen van 10-02-2017 is het artikel geplaatst op pag. 4 linksboven. 

Vrije inloop in verenigingsgebouw ’t Kruispunt

Je bent elke vrijdag tussen 10 en 12 uur van harte welkom in 't Kruispunt, Koningin Julianalaan 22, Mijdrecht. Gewoon, omdat het leuk is om mensen te ontmoeten, er even uit te zijn, en om een praatje te maken. De koffie en thee zijn gratis verkrijgbaar. Bekijk de uitnodiging.

Samenkomsten

De samenkomsten van de gemeente worden 's zondags gehouden om 10:00 uur en 17:00 (18:30) uur in het kerkgebouw De Wegwijzer, Koningin Julianalaan 22, Mijdrecht. In de maanden juni, juli en augustus is de tweede dienst om 18:30 uur. Indien u belangstelling heeft een dienst bij te wonen dan kunt u de Agenda van deze website raadplegen om te zien wie de voorganger is op een desbetreffende zondag. U/jij bent van harte welkom! >>>bekijk Agenda

Emmaüs cursus: Een oriëntatie in het Christelijk geloof.

U weet vast wel van het bestaan van het christelijk geloof. Maar weet u ook wát christenen geloven? Zou u daarover wel eens meer willen weten? Wilt u kennis maken met het Christelijk geloof? Wilt u weten wat er in de Bijbel staat, het belangrijkste boek voor christenen? De cursus die u wordt aangeboden, biedt u de kans tot een nadere kennismaking met wat christenen geloven. >>>lees meer

De Wegwijzer in de media (2)

Voor de diensten van 5 februari is een artikel geplaatst in de rubriek Nieuws. In De Groene Venen van 03-02-2017 is het artikel geplaatst op pag. 4 linksboven. Een artikel over de scholendienst staat op pag. 5

Voor de diensten van 29 januari is een artikel geplaatst in de rubriek Nieuws. In De Groene Venen van 27-01-2017 is het artikel geplaatst op pag. 4 linksboven.

Benieuwd naar voorgaande berichten? Kijk naast de rubriek Nieuws ook eens in het nieuwsarchief dat tot 2013 terug gaat.

Agenda

Gebedskring: Gebedskring
20 februari 2017 (19:30 - 20:30)

Jeugdclub 'De brug': clubavond
21 februari 2017 (19:00 - 20:30)

Bijbelkring Neig Uw Oor Nu: Bijbelstudieavond
22 februari 2017 (20:00 - 21:30)

Vrouwenkring: vergadering
22 februari 2017 (19:30 - 21:30)

Redactie Onderweg: Uiterste inleverdatum kopij Onderweg van Maart
23 februari 2017 (00:00)

Ga naar de agenda